22 d’octubre 2007

Lluitar contra l'Alzheimer, atendre els cuidadors

Dissabte Pasqual Maragall va fer públic que pateix la malaltia d'Alzheimer, i que dedicarà tots els seus esforços a lluitar-hi. El primer pas ja l'ha fet, donar-ho a conèixer per cridar l'atenció sobre aquesta lluita, i motivar una implicació profunda de totes les institucions i persones que el respectem i l'admirem. Cada dia que passa, s'avança una mica més per trobar un remei a aquesta malaltia, que afecta 800.000 persones a Espanya; però encara queda molta feina i molt esforç, i els afectats i les famílies necessiten solucionar el seu present.
A la comarca fa més de quinze anys que treballem en aquest temes, col·laborant per exemple amb l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, i la gran tasca que ha vingut fent, donant-se a conèixer amb propostes i activitats que complementin l'atenció mèdica.
Nosaltres, també preocupats per aquesta idea de qui cuida els que cuiden, hem posat en marxa recentment el programa Cornellà Cuida. Són persones, moltes vegades la parella, de la mateixa edat i ja jubilada, que posades en aquesta situació obliden que també és important cuidar-se d'elles mateixes. Sempre que tinc l'oportunitat de veure un amic que vetlla per la seva dona, a la residència Jaume Nualart, li dic que, sobretot, es cuidi.
De forma paral·lela, cada vegada hi ha més malalties que requereixen ajudes institucionals, a través dels serveis d'atenció domiciliària. Dissabte al matí a Almeda, una dona em reclamava precisament atencions i ajudes per al seu marit. I li havia d'explicar que hem augmentat molt l'oferta de tot aquest tipus de programes d'atenció i suport, però evidentment, segueix havent-hi llista d'espera. En els nostres pressupostos augmenta cada vegada més la dotació econòmica per a aquests serveis, però encara no es pot cobrir tot, cosa que porta a situacions personals molt dures. Aquestes situacions ens poden tocar de prop o no, i és llavors quan hem de donar sentit a paraules com solidaritat i responsabilitat social.
Ara, degut a les noves circumstàncies socials i familiars, ha hagut d'augmentar l'oferta de serveis, i conseqüentment també n'ha augmentat la demanda. Mencionaré que és a punt d'iniciar-se l'adjudicació d'un projecte de construcció d'habitatges assistits per a persones grans, o les noves activitats que es fan des de la Fundació d'Atenció a les Persones Dependents.
Un mai no en surt satisfet del tot, d'aquest treball. Les coses cal valorar-les en conjunt; en aquesta valoració, veiem que el camí està obert, i en progrés.

Enllaç a Associació de Familiars d'Alzheimer
Enllaç a Fundació d'Atenció a les Persones Dependents

0 Comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

<< Inici